NELA 2014 Göteborgissa

NELA – Pohjois-Euroopan Luther-Akatemia 4.–7.8.2014 Göteborgissa Teema: Luterilainen spiritualiteetti ortodoksian ja pietismin jännitteessä Puhujina mm. Scott Murray, Leif Jensen, Anssi Simojoki, Rune Söderlund, Torbjörn Johansson ym. Lisätietoa: Halvar Sandell, p. 050-3803920

Pietistit

Petri Hiltunen, pastori, TT, Kouvola   [Olemme aikaisemmilla kerroilla puhuneet uudelleenkastajista ja reformoiduista, jotka muodostivat omia kirkkokuntiaan. Tänään sen sijaan puhumme pietismistä, joka on enemmänkin kirkkokuntien sisäinen hengellinen liike. Pietismiä esiintyi siis myös mm. reformoidun kristillisyyden piirissä. Emme kuitenkaan puhu tässä siitä.]  Pietismi pyrki uudistamaan ja elävöittämään seurakuntia ja erityisesti syventämään yksityisten kristittyjen hengellistä elämää. […]