Kategoriat
3/2014 Lehdet Pääkirjoitus

Pääkirjoitus – Hannu Lehtonen

Loppukesästä(2014) uutisoitiin kirkollisissa medioissa Raamatunopetusakatemia perustamisesta. Tämän syksyn aikana kursseille haetaan opiskelijoita ja akatemian on tarkoitus aloittaa varsinainen toimintansa ensi vuonna. Raamatunopetusakatemian tavoitteena on kouluttaa kurssilaisia Raamatun opettamisessa. Koulutus tapahtuu lyhytkursseina eri puolilla maata. Raamatunopetusakatemia on julkaissut omat nettisivunsa. Niissä on esiteltynä tietoa tästä hankkeesta. Tämän akatemian johtajana toimii Eero Junkkaala.

Innostus Raamatun tutkimiseen ja opettamiseen on ehdottomasti hyvä asia. Junkkaala sanoi nettisivusto Seurakuntalaisessa vähän kärjistäen, että ”on synti opettaa Raamattua kuivasti”. Raamattu on erittäin mielenkiintoinen kirja ja sen opettamiseen on hyvä panostaa. Tietysti Raamatun opettamisessakin opettajan persoona vaikuttaa paljon. Toinen on luonteeltaan eloisampi, toinen vähemmän eloisa.

Raamatunopetusakatemia herättää – ikävä kyllä – myös eräitä vakavia kriittisiä kysymyksiä. On ollut murheellista seurata Eero Junkkaalan teologiassa ja toiminnassa vähitellen tapahtunutta muutosta. Junkkaala on nykyään profiloitunut yhteyden rakentajana vähän joka suuntaan. Junkkaala muun muassa oli taannoin toimittamassa ehtoollista Vantaan Korsossa pidetyssä messussa yhdessä naispappien ja Tulkaa kaikki –liikkeen tunnetun edustajan, Vesa Hirvosen, kanssa.

Raamatunopetusakatemian opettajalistaa tutkiessa tulee vastaan tämä sama asia. Listalla on mm. konservatiivirintamasta monta tunnettua nimeä. Toisaalta listalla on myös esimerkiksi Kansan Raamattuseuran nykyinen toiminnanjohtaja, joka on naispappi jne. Joku asiaa arvioinut sanoikin, että mukana on opettajia, joita taustajärjestöt eivät koskaan kutsuisi omiin tilaisuuksiinsa opettamaan.

Miksi moni tunnettu konservatiinen raamatunopettaja on lähtenyt tähän Junkkaalan johtamaan hankkeeseen. Miten he perustelevat osallistumisensa? On myös syytä kysyä, mihin tämä hanke kaiken kaikkiaan tähtää? Mihin sen puuhamiehet viime kädessä tähtäävät?