Kategoriat
4/2011 Lehdet

PÄÄKIRJOITUS * HANNU LEHTONEN

Uusi Testamentti sisältää monta apostoli Paavalin kirjettä. Näistä ensimmäisenä Uudessa Testamentissa on apostolin kirje roomalaisille. Roomalaiskirje on erittäin keskeinen. Siinä tuodaan esille kristinuskon pääoppi, vanhurskauttamisoppi. On tunnettua, että Lutherille Room. 1:17 (”Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on: ’Vanhurskas on elävä uskosta’.”) oli ratkaisevassa asemassa, kun hänelle selvisi puhdas vanhurskauttamisoppi. Hänelle kirkastui Jumalan armosta se suuri asia, ettei apostoli Paavali puhu tässä kohdassa Jumalan rankaisevasta vanhurskaudesta vaan siitä lahjavanhurskaudesta, jonka varassa me kestämme Jumalan edessä, siis Kristuksen vanhurskaudesta.

Roomalaiskirjeestä on olemassa suomeksi jonkin verran selitysteoksia. Hiljattain ilmestyi uutena lisänä näiden joukkoon merkittävä teos, Georg Stöckhardtin laaja Roomalaiskirjeen selitys. Stöckhardt eli 1842–1913. Hän oli syntynyt Saksassa, mutta siirtyi 1878 USA:han, jossa hän toimi Missouri-Synodin pastorina ja sittemmin VT:n ja UT:n professorina C. F. W. Waltherin jälkeen. Stöckhardtilta ilmestyi 1900-luvun alkupuolella useita UT:n selitysteoksia.

Stöckhardtin Roomalaiskirjeen selityksen toimittaja ja suomentaja, pastori Markku Särelä, sanoo teoksen esittelysanoissa mm. seuraavaa: ”Apostoli Paavalin kirje roomalaisille on kirjoitettu erityisesti meitä pakanakristittyjä varten. Se sisältää kristinuskon lohdullisen pääopin eli vanhurskauttamisen perusteellisen selityksen. Sen ohella se käsittelee lain ja evankeliumin tehtäviä ja niiden eroa, pyhää kastetta, pyhitystä, armovalintaa, paatumusta ja paaduttamista, Israel-kysymystä, seurakuntaelämää, esivaltaa, heikkojen ja vahvojen keskinäistä suhdetta sekä monta muuta kristityn uskonelämälle tärkeää asiaa. Georg Stöckhardt, luterilainen teologian tohtori, professori ja eksegeetti, laati perusteellisen selityksen tähän apostolin kirjeeseen. Hän etenee selityksessään johdonmukaisesti tekstiin ja tekstiyhteyteen uskollisesti pitäytyen. Erityisen arvokkaita ovat hänen Vanhan Testamentin lainauksia koskevat selityksensä.”

Stöckhardtin selitysteos ei ole kevyttä kenttälukemista. Kirja vaatii paneutumista. Mutta tämä kannattaa, sillä Stöckhardtin selitys vie kirjaimellisesti autuuden lähteille. Suokoon Jumala, että tämä merkittävä teos löytäisi monta lukijaa ja käyttäjää, ja että teos saisi olla innostamassa lukemaan ja tutkimaan Roomalaiskirjettä.