Kategoriat
Ilmestyskirja Julkaisu Kirjat

Kaukainen voittolaulu – Ilmestyskirjan selitys – Siegbert W. Becker

Lue kirja PDF-tiedostona. 
Lataa kirja tästä. Koneesi varoittaa tiedostosta, mutta siitä ei tarvitse piitata. 
Varoitus on hyvä huomioida silloin, kun tulee sivustolla, jota ei tunne! 
Tarvitset Adoben Flash Playerin jotta voisit lukea kirjan.

Ilmestyskirja on yksi Raamatun kieh­tovimmista kirjoista. Toisaalta se saattaa tuntua lukijasta monin paikoin arvoi­tukselliseltakin. Mitä sisältyy sen moniin ihmeellisiin näkyihin ?

Tohtori Siegbert Beckerin ( 1914-­I984) selitysteos Ilmestyskirjaan opastaa lu­kijaa syvemmälle tähän Raamatun viimei­seen kirjaan. Becker on halunnut tehdä teoksesta mahdollisimman yleistajuisen, jot­ta jokainen Raamatusta kiinnostunut lu­kija voisi sitä ymmärtää.

Becker lähtee siitä, että Raamattu on kauttaaltaan Jumalan sanaa. Tästä syystä hän tietoisesti torjuu nykyistä teologiaa hal­litsevan historiallis-kriittisen menetelmän se­littää Raamattua. Luterilaisen Raamattu-periaatteen mukaisesti Becker selittää Raamattua Raamatulla. Ilmestyskirjan luvut ase­tetaan kohta kohdalta yhteyksiin muun Raamatun kanssa. Erityisesti Vanhan testamentin profetioiden kanssa.

Suokoon Herra, että tämä teos omalta osaltaan olisi avaamassa lukijalle ilmestys­kirjan sanomaa teurastetusta Jumalan Karitsasta.

”Sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista.” Ilm. 5:9

2.painos

Kaukainen voittolaulu - Ilmestyskirjan selitys - Siegbert W. Becker
Kaukainen voittolaulu – Ilmestyskirjan selitys –
Siegbert W. Becker
Kategoriat
Ilmestyskirja Julkaisu Kirjat

Kaukainen voittolaulu – Ilmestyskirjan selitys – Siegbert Becker

Ilmestyskirja on yksi Raamatun kieh­tovimmista kirjoista. Toisaalta se saattaa tuntua lukijasta myös monin paikoin arvoi­tukselliselta. Mitä sisältyy sen moniin ihmeellisiin näkyihin ?

Tohtori Siegbert Beckerin ( 1914-­I984) Ilmestyskirjan selitys opastaa lu­kijaa syvemmälle tähän Raamatun viimei­seen kirjaan. Becker on halunnut tehdä teoksesta mahdollisimman yleistajuisen, jot­ta kuka tahansa Raamatusta kiinnostunut lu­kija voisi sitä ymmärtää.

Becker lähtee siitä, että Raamattu on kauttaaltaan Jumalan sanaa. Tästä syystä hän torjuu tietoisesti nykyistä teologiaa hal­litsevan historiallis-kriittisen menetelmän se­littää Raamattua. Luterilaisen periaatteen mukaisesti Becker selittää Raamattua Raamatulla. Ilmestyskirjan eri kohdat ase­tetaan yhteyksiin muun Raamatun kanssa.

Suokoon Herra, että tämä teos omalta osaltaan olisi avaamassa lukijalle ilmestys­kirjan sanomaa.

Ilmestyskirjan selitys Kaukainen voittolaulu - Siegbert W Becker
Ilmestyskirjan selitys Kaukainen voittolaulu – Siegbert W Becker