”Turvatkaa häneen joka aika, te kansa; vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Sela.” (Ps. 62:9)

"Jos teiltä jotakin puuttuu, silloin tämä on hyvä neuvo: vuodattakaa sydämenne hänen eteensä, valittakaa vapaasti huolianne, älkää salatko mitään häneltä: olkoonpa asia mikä hyvänsä, heittäkää se kokonaan hänen haltuunsa, samoin kuin kokonaan avaatte sydämenne hyvälle ystävälle. Hän mielellään kuuntelee teitä ja mielellään tahtoo auttaa ja neuvoa. Älkää karttako häntä älkääkä ajatelko asianne olevan liian suuren tai liian mittavan. Luottamuksella vain kaikki esiin, olkoonpa se sitten vaikka säkillisiä pahoja tekoja. Hän on suurempi ja voi myös tehdä enemmän kuin meidän rikkomuksemme ovat. Älkää vain lyhennelkö niitä hänen edessään. Hän ei ole ihminen, jonka liian paljolla kerjäämisellä ja rukoilemisella voisi väsyttää; mitä enemmän rukoilet, sitä mieluummin hän kuuntelee sinua. Tunnusta vain kaikki suoraan, älä vain sirottele ja tiputa, sillä ei hänkään ole sirotteleva eikä tiputtava, vaan on valava armovirran ylitsesi. Martti Luther (1483–1546), ARMOA ARMOSTA, s. 185, Sley, 1966."

Yhdistys

Risti

Concordia ry on perustettu vuonna 1995.

Yhdistyksen toiminnan perustana on Pyhä Raamattu ja Luterilaiset Tunnustuskirjat.

Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa luterilaisuuden tuntemusta ja siihen tunnustautumista. Toimintamuotoina on mm. julkaisu- ja opetustoiminta.

Yhdistyksen vuosikokous

 

Luther ”Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja.” Room. 3:28

”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta” 2.Kor.13:8

1. Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus sanoo: tehkää parannus, hän tahtoo, että uskovaisen koko elämä on oleva parannusta.

62. Kirkon todellinen aarre on Jumalan kunnian ja armon kaikkein pyhin evankeliumi.

 

Kategoriat

Arkistot