Kategoriat
3/2012 Lehdet Marttyyri

Antonio Paleario – Evankeliumin todistaja ja marttyyri

Viime vuonna ilmestyi Perusanoma Oy:n kustantamana erikoinen teos. Kyseessä on italialaisen humanistin ja reformaattorin, Antonio Palearion, kirja Ristiinnaulittu Kristus ja Hänen armotyönsä. Paleario eli vuosina n. 1500–1570. Hän eli ja vaikutti uskonpuhdistuksen aikakautena paavin välittömässä läheisyydessä.
Nyt julkaistun suomennoksen sisäkannessa kerrotaan Palearion elämästä. Hän toimi mm. kreikan ja heprean opettajana Sienassa sekä kreikan ja latinan professorina Milanossa. Eräässä vaiheessa hän kuului paavi Leo X:n lähipiiriin. Paleario harjoitti kirjallista toimintaa. Hänen vuonna 1542 kirjoittamansa ”Traktaatti Kristuksen kuolemasta” oli liikaa silloiselle paavin kirkolle. Se aiheutti Paleariolle inkvisition harhaoppisyytteen. Paleario tuomittiin Roomassa 1569 ja teloitettiin hirttämällä ja polttamalla heinäkuussa 1570.
Palearion teoksen varsinaisessa johdannossa kerrotaan mielenkiintoisia ja puhuttelevia asioita Paleariosta ja hänen kirjastaan. Siinä sanotaan mm.: ”Paleario kirjoitti ja painatti tämän pienen kirjan ristiinnaulitusta Jeesuksesta ja hänen armotyöstään. Hän ei kuitenkaan tehnyt sitä omalla nimellään. Näin arvokasta lohdutusta sieluille kaivattiin kovasti. Niinpä yksinomaan Venetsiassa kirjaa painettiin vuonna 1542 peräti 40000 kappaletta. Ilmeisesti lähes yhtä monta kappaletta ilmestyi Modenassa. Tämän lisäksi kirja käännettiin ranskaksi ja monelle muulle kielelle.” (em. teos, s. 12)
Kirjan johdannossa kerrotaan myös siitä, miten paavinvalta havahtui siihen, mitä oli tapahtumassa. Kirjan kirjoittajaa, Paleariota, alettiin etsiä ja kirjaa alettiin tuhota. Tämä johti Palearion vangitsemiseen, tuomitsemiseen ja kuolemaan sekä hänen kirjansa lähes täydelliseen hävittämiseen. Kuitenkin, kuten kirjan johdanto sanoo, ”kävi kuitenkin niin, että Paleario nousi haudastaan, saarnasi vielä kerran Jeesuksesta ja hänen armotyöstään ja todisti vanhurskauttamisesta uskon kautta” (s. 13). Paleario saarnaa meillekin suomen kielellä samasta kallisarvoisesta totuudesta.
Miksi Paleario joutui kokemaan näin kovan kohtalon ja miksi hänen kirjansa yritettiin hävittää maan päältä? Yksin sen tähden, että hän julisti ja opetti evankeliumia Kristuksesta, sitä oppia, että syntinen pelastuu yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, yksin uskon kautta. Sitä ei Rooman Antikristus voinut sietää vaan surmasi jalon Kristuksen todistajan. Mutta tässäkin toteutuu: ” ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu.” (Hepr. 11:4)
Näin Paleario evankeliumia julisti:
”Nämä Paavalin sanat (Room. 5:12–21) kertovat meille selkeästi, että laki on annettu, jotta tuntisimme synnin. Opimme niistä kuitenkin myös sen, ettei lailla suinkaan ole suurempaa voimaa kuin Kristuksen vanhurskaudella. Sen kautta olemme vanhurskaita Jumalan edessä. Niin kuin Kristus on voimakkaampi kuin Aadam, niin myös Kristuksen vanhurskaus on voimakkaampi kuin Aadamin synti. Aadamin synti oli riittävän suuri tekemään meistä syntisiä ja vihan lapsia ilman, että olisimme itse tehneet tahallamme syntiä. Kristuksen vanhurskaus on vielä riittävämpi tekemään meistä armon lapsia ilman omia hyviä tekojamme. Varsinkin, kun mitkään hyvät tekomme eivät voi olla hyviä, ellei meistä jo ennen niiden tekemistä ole tullut vanhurskaita ja hyviä uskon kautta.
Ne ihmiset erehtyvät, jotka eivät uskalla luottaa Jumalan armoon syntiensä vuoksi sekä epäilevät hänen kykyään ja haluaan antaa anteeksi näin suuria syntejä. Onhan Jumala jo rankaissut ainoaa Poikaansa meidän syntiemme ja rikostemme vuoksi. Hän on samalla antanut koko ihmiskunnalle yleisen syntien anteeksiantamuksen. Jokainen voi iloita siitä uskomalla evankeliumin, tuon iloisen sanoman, jota apostolit ovat julistaneet koko maailmalle.”
Hannu Lehtonen